جلوگیری از کپی کردن مطالب

بازاریابی شبکه ای ، Billionaire Builders Team - پیگیری در امر فروش
آپلود عکس رایگان و دائمی		
پیگیری در امر فروش 


BBTeam.ir - ‏اگر بخواهیم این فعالیت را با بازی گلف مقایسه كنیم كل مراحلی كه می خوانید مانند زمانی است كه چوب گلف را به عقب برده و به توپ ضربه می زنیم. حال اگر پس از ضربه زدن چوب رامتوقف كنیم توپ به سمت هدف پرتاب نمی شود و همانجا بر روی زمین می افتد. ولی اگر در ادامه ضربه، چوب را به سمت جلو امتداد دهیم، توپ ما به سمت هدف حركت خواهد كرد. در این فعالیت بخش پیگیری مانند بخش دوم حركت چوب می باشد و در حقیقت 50% كار در این مرحله انجام می گردد. بدون پیگیری شما، هیچ كدام از مشتریان شما با شما قراردادنخواهند بست، نكته مهم وظیفه شما در این مرحله می باشد. زمان پیگیری ها می بایست درفواصل زمانی كوتاه انجام شود.

•مرحله پیگیری می تواند به صورت حضوری یا تلفنی انجام شود. در هر دو حالت شما باید با رفتار خود به مشتریان خود نشان دهید كه چقدر به محصول ایمان دارید و مطمئن هستید. بهترین روش برای نشان دادن این مطلب این است كه بدون آوردن بهانه و اتلاف وقت مستقیما" و با اطمینان پیگیری را شروع كنید در غیر این صورت با رفتارتان به مشتری خود خواهید گفت كه اینقدر به این كار نامطمئن هستید كه حتی برای صحبت كردن راجع به آن به یك بهانه احتیاج دارید. 

•حتما" به مشتری خود اطمینان دهید كه درقبال وقت و زحمتی كه بری او می كشید هیچ توقعی ندارید و در صورت انصراف او هم اصلا" ناراحت نمی شوید و هیچ ضرری هم نخواهید كرد. 

•توجه كنید كه هیچگاه درمقابل مشتری خود جبهه گیری نكنید و ناراحت نشوید 

• هیچگاه پس از شنیدن جواب منفی از مشتری خود ، رابطه خود را با او قطع نكنید و مثلا"اگر از مشتری چندماه یا بیشتر خبری نداشتید و به خاطر این موضوع با وی ارتباط برقرار نمودید، ارتباط خود را با او حفظ كنید ؛ مثلا" هر دو هفته یك بار با وی تماس بگیرید و نشان دهید كه این موضوع تنها برای ایج