جلوگیری از کپی کردن مطالب

بازاریابی شبکه ای ، Billionaire Builders Team - گوش فعال یک فروشنده حرفه ای
آپلود عکس رایگان و دائمی		

گوش فعال یک فروشنده حرفه ای


BBTeam.ir - گوش دادن یکی از مهمترین مهارتهای مورد نیاز فروشندگان حرفه ای است. این مهارت بسته به این که شما تا چه به آن تسلط پیدا کرده باشید می تواند تأثیر مستقیمی بر کارآئی شما داشته باشد.
متاسفانه برخی از تحقیقات نشان می دهد که افراد تنها ۲۵ تا ۵۰ درصد حرفهای مخاطب خود را به یاد می آورند و این یعنی حداقل به نیمی از حرفهای وی توجه نکرده اند. در نظر بگیرید که وقتی شما به نیمی از حرفهای مشتری خود گوش نکرده اید چه اطلاعاتی را از دست داده اید و این اطلاعات تا چه حد می توانست در موفقیت شما دخیل باشد.
برای اینکه شنونده بهتری بشویم می توانیم از روش شنیدن فعال استفاده کنیم.
در این مدل شما باید ....
کاملا به طرف مقابل توجه کنید و تلاش کنید که چیزی حواس شما را پرت نکند، به خصوص اینکه ما گاه در هنگام شنیدن سخن دیگران در ذهنمان دنبال پاسخ آن می گردیم.برای افزایش مهارت شنیدن باید به مخاطب خود نشان بدهید که به حرفهای او توجه دارید. اهمیت این مسأله در این است که اولاً گوینده احساس نکند با دیوار حرف می زند و ثانیاً به مصداق مثل “مستمع صاحب سخن را بر ذوق آورد” او را تشویق به ادامه سخن گفتن کنید.
برای اینکه شنونده فعالی باشید و مطمئن شوید که سخنان گوینده را کاملاً درک می کنید به نکات زیر توجه کنید
تمرکز کردن به سخنان گوینده
· به گوینده مستقیم نگاه کنید بهترین نقطه برای نگاه کردن که گستاخانه نباشد نگاه کردن بین دو ابروی گوینده است.
· به عوامل محیطی که ممکن است حواس شما را پرت کند توجه نکنید.
· به زبان بدن گوینده توجه کنید.
· در ذهن خود به دنبال پاسخ مطالبی که می شنوید نباشید. یادداشت کردن نکته ای که نیاز به پاسخ دارد می تواند به شما کمک کند که ذهنتان به دنبال پاسخ نرود.
نشان دهید که گوش می کنید
· گاه به گاه سر خود را به علامت اینکه متوجه سخنان گوینده هستید تکان بدهید.
· حالات بدن خود را زیر نظر بگیرید که باز باشید.( چیزی را بین