جلوگیری از کپی کردن مطالب

بازاریابی شبکه ای ، Billionaire Builders Team - خلاصه کتاب استراتژی های بازاریابی - بخش سوم
آپلود عکس رایگان و دائمی		


خلاصه کتاب استراتژی های بازاریابی - بخش سوم
15- قانون صداقت
( هنگامی که شما امتیاز منفی را می پذیرید ، مشتری یک امتیاز مثبت به شما می دهد. )

BBTeam - بسیاری از دست اندرکاران بازاریابی، موفقیت را فرآیند مجموعه ای از فعالیت های کوچکی می دانند که با مهارت به اجرا در می آیند. آنها فکر می کنند می توانند از میان استراتژی های گوناگون دست به انتخاب بزنند ، و با به کاربردن مساعی و فعالیت زیاد آن را به موفقیت برسانند. اگر شرکت آنها رهبر طبقه ویژه ای باشد ، منابع خود را صرف برنامه های مختلفی می نمایند. به نظر می رسد متخصصان فکر می کنند که بهترین شیوه رشد ] رویکرد نخود هر آش بودن و دخالت در همه کارهاست. اگر شرکتشان رهبر نباشد ، آنها سرانجام می خواهند همان کارهای رهبربازار را انجام بدهند. (( امروز راز سخت تر کار کردن موفقیت بازاریابی نیست. )) این که سخت کار کنید یا عادی ، تفاوت اندکی ایجاد می کند. افزون بر این ، هر چه شرکت بزرگ تر باشد ، قانون متوسط ها ، نتایج رویکرد سخت کوشی را خنثی می کند. تاریخ نشان می دهد که تنها شیوه موفقیت در بازاریابی حرکت جسورانه منحصر به فرد است. به علاوه در هر موقعیت معلوم ، تنها یک حرکت است که نتیجه راتعیین می کند. ژنرال های موفق ، میدان جنگ را مطالعه می کنند و آن ضربه یا حرکت جسورانه ای را جستجو می کنند که دشمن اصلا انتظارش را ندارد.برای یافتن ایده یا مفهوم بی نظیر ، مدیران بازاریابی باید بدانند در بازار چه می گذرد. آنها باید پای در گل های خط مقدم جبهه بگذارند. باید بدانند چه چیزی موثر است و چه چیزی بی تاثیر . آنها باید درگیر شوند.به علت هزینه زیاد ا